Diagnostik och service

Diagnostik och service inrymmer radiologi, sjukvårdsapotek samt medicinsk teknik.

Radiologi

Inom radiologin utförs konventionell röntgen, ultraljud, genomlysning samt undersökningar med MR-kamera och datortomograf. Verksamheten är öppen dygnet runt.

På mottagningen finns två datortomografer, en magnetkamera (MR-kamera), två vanliga röntgenlab, ett genomlysningslab samt två ultraljudsapparater. Mottagningen är belägen en trappa upp från huvudentrén.

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik ansvarar för att sjukhusets medicintekniska utrustning – allt från vanliga blodtrycksmanschetter till avancerad röntgen- och övervakningsutrustning – underhålls och fungerar som den ska. Service på utrustningen utförs regelbundet enligt utarbetade testprotokoll.

Sjukvårdsapoteket

Sjukvårdsapoteket ansvarar för beställning och uppackning av läkemedel, skötsel av läkemedelsförråd, vätskevagnshantering, kvalitetsuppföljning och sortimentsanalyser. Sjukvårdsapoteket stödjer också sjukhusets verksamheter i läkemedelsrelaterade frågor.

Våra mottagningar

Verksamhetschef

Hanne Wallström
E-post: hanne.wallstrom@vgregion.se