Medicin

Medicin omfattar specialiteterna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och hormonsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, blodsjukdomar och lungsjukdomar.

Inom medicin arbetar 150 personer, fördelade på medicinavdelningarna 7 och 8 samt kirurgiavdelning 1 (medicinska vårdplatser), medicinmottagningen och dagvårdsenheten. Kliniken ansvarar också för läkarbemanningen på akutmottagningens medicindel.

Kvalitet och utveckling

Stor vikt läggs på kvalitets- och utvecklingsarbete. Den medicinska kvalitén mäts via kvalitetsregister. Tonvikten på utvecklingsarbetet läggs på arbete i tvärprofessionella team inom varje specialitet. En verksamhetsutvecklare finns på kliniken.

Avdelningarna arbetar mot mera patientcentrerad vård med fokus på patientsäkerhet och värnande om patientens integritet.

Verksamhetschef

Ann Törnell
Tfn 0303-980 15
E-post: ann.tornell@vgregion.se

Läkarchefer

Läkarchef för överläkare och specialister:
Ann Törnell
Tfn 0303-980 15
E-post: ann.tornell@vgregion.se

Läkarchef för AT-, ST- och underläkare:
Johannes Strandberg
Tfn 0303-983 13
E-post: johannes.strandberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-22 08:42