Medicin

Medicin omfattar specialiteterna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och hormonsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, blodsjukdomar och lungsjukdomar.

Medicin omfattar medicinavdelningarna 4, 7 och 8, medicinmottagningen och dagvårdsenheten. Kliniken ansvarar också för läkarbemanningen på akutmottagningens medicindel.

Kvalitet och utveckling

Stor vikt läggs på kvalitets- och utvecklingsarbete. Den medicinska kvalitén mäts via kvalitetsregister. Tonvikten på utvecklingsarbetet läggs på arbete i tvärprofessionella team inom varje specialitet.

Avdelningarna arbetar mot mera patientcentrerad vård med fokus på patientsäkerhet och värnande om patientens integritet.