Kirurgi och ortopedi

Inom kirurgi och ortopedi utreds och behandlas kirurgiska, ortopediska, gynekologiska och urologiska sjukdomstillstånd.

Kirurgi och ortopedi omfattar en akutvårdsavdelning, en kirurgisk vårdavdelning, en ortopedisk vårdavdelning samt en kirurgisk dagvårdsenhet.

Kliniken har en öppenvårdsmottagning för kirurgiska, ortopediska och urologiska sjukdomstillstånd samt en öppenvårdsmottagning för gynekologi.

Senast uppdaterad: 2019-02-22 08:39