Kirurgi och ortopedi

Inom kirurgi och ortopedi utreds och behandlas kirurgiska, ortopediska, gynekologiska och urologiska sjukdomstillstånd.

Kirurgi och ortopedi omfattar en kirurgisk vårdavdelning och en ortopedisk vårdavdelning.

Vid sjukhuset finns en mottagning för kirurgiska, ortopediska och urologiska sjukdomstillstånd, en gynekologimottagning och en onkologimottagning.