Ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter på marken

Sjukhusen i väster (där Kungälvs sjukhus ingår), ansvarar för Västra Götalandsregionens gemensamma ambulanshelikopter.

Vid ambulanshelikoptern finns alltid två piloter i tjänst samt narkosläkare och anestesisjuksköterska i ständig beredskap. Med fem minuters anspänningstid är man i luften för att gå mot uppdrag i hela regionen.

Sjukvårdens larmcentral dirigerar ambulanshelikoptern, följer helikoptern i luften och öppnar helikopterplattorna på sjukhusen.

I samverkan med ordinarie ambulansorganisation beräknas helikopterverksamheten kunna ta hand om de svårast sjuka och skadade patienterna över hela regionen samt transporter av intensivvårdspatienter såväl inom som utanför regionen.

Utöver detta genomför ambulanshelikoptern även kuvöstransporter tillsammans med neonatalteamet på Drottning Silvias barnsjukhus. Ambulanshelikoptern genomför även så kallade SAR-uppdrag (search and rescue, sök och rädda) tillsammans med Sjöfartsverkets helikopter, då man samverkar om evakuering och behandling av patienter på fartyg till sjöss.

Verksamhetsansvarig

Per Arnell, chef för ambulanshelikoptern
Tfn 031-55 63 85
E-post: per.arnell@vgregion.se