Källor

Sociala berättelser  

Denna presentation bygger till stor del på böckerna:

Sociala berättelser och seriesamtal av Birgitta Andersson. Den kan laddas ner från www.specialpedagog.nu

När tålamodsburken rinner över av Gunnel Lundkvist. Den kan laddas ner från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Comics Strips Conversations Carol Grey Futauare Education, Arlington

Metoder för kognitivt stöd - Föreningen Sveriges Habiliteringschefer

Ritprata 2 är en app för Ipad.

www.ritprata.se

Det finns också andra appar som fungerar som whiteboard,  t.ex. Explaine everything

Kommunikation och kommunikationsutveckling

Källa: Thunberg, G., Carstrand, A., Claesson, B., Rensfeldt Flink, A. (2011) KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen

Ahlsén, E. & Nettelblatt, U. (2008). Språk och språklig kommunikation: Hartelius, L., Nettelblatt, U., Hammarberg, B.  (Red.), Logopedi (sid 51-67). Lund: Studentlitteratur

Lindblom, B. (2008). Röst och talfunktion: Hartelius, L., Nettelblatt, U., Hammarberg, B.  (Red.), Logopedi (sid 21-35). Lund: Studentlitteratur

Thunberg, G. (2009). Tidig kommunikation: vägen till språket – om tidig kommunikationsutveckling, funktionsnedsättning, spegelneuron, arv och miljö. Kursuppsats Göteborgs Universitet. Kan laddas ner från www.dart-gbg.org

Tydliggörande i vardagen

”Time for time”, Gunnel Janeslätt, avhandling, Karolinska institutet

Rapporter från Föreningen Sveriges Habiliteringschefer
Kognition

Metoder för kognitivt stöd