Allmänläkarkurser expanderar och utvecklar anmälningsprocessen

Uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Dimitrios Kellis

Under året som gått har Allmänläkarkurser expanderat rejält. Antalet kurstillfällen har ökat från 25 till cirka 50 årligen och samtidigt har man skapat helt nya kurser. Två nya kursledare och en ny enhetschef har också anställts.

När antalet ST-läkare i regionen ökar behöver vi skala upp för att möta det växande behovet av kurser, säger Carin Larnert kursledare och ny enhetschef för Allmänläkarkurser. Expansionen är också ett sätt att möta omställningen till en utbyggd primärvård, en intention som finns på riksdagsnivå.

Några av de nya kurser som skapats det senaste året är sjukdomsförebyggande arbete, palliativ medicin och sjukvårdsjuridik. Kursen i sjukdomsförebyggande arbete genomfördes för första gången nu under våren. Det känns bra att ha kommit igång med den säger Carin. Samtidigt jobbar vi på förbättringar utifrån de utvärderingar som kommit in.

Under våren har man också infört ett nytt urvalssystem med målet att ST-läkarna ska bli tilldelade kurser vid rätt tid under utbildningen och att antalet kursplatser ska räcka till de som behöver. Med det nya systemet har nära 100 % av de sökande fått sitt förstahandsval och många har även fått sitt andra- eller tredjehandsval vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare.

För att garantera kvalitén på kurserna låter vi SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) granska våra kurser. Det är av största värde att någon utifrån gör en objektiv granskning. Genom granskningen kan vi säkerställa att kurserna utformas på rätt sätt, det vill säga att de utgår från socialstyrelsens föreskrifter vilket krävs för att de ska vara godkända. Det är viktigt för oss att hålla fanan högt runt kvalitén avslutar Carin.

Faktaruta - Allmänläkarkurser

Allmänläkarkurser är Primärvårdens utbildningsenhets egen kursverksamhet. Verksamheten ger nu cirka 50 kurser årligen och kurserna har två inriktningar: Kliniska kurser med inriktning mot specifika ämnesområden och de obligatoriska kurser som Socialstyrelsen kräver att man går under sin utbildning för att bli godkänd specialist i allmänmedicin. Kurserna vänder sig i första hand till blivande specialister i allmänmedicin (ST-läkare) inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten är unik i sitt slag då Västra Götalandsregionen är den enda regionen i landet som erbjuder ett helt eget kursutbud.