Handledare får öva på att lösa svåra situationer

Uppdaterad:
Publicerad:
Utbildningskoordinator Josefine Erlandsson och ST-handledare Johanna Ekström diskuterar handledning.
Fotograf: Dimitrios Kellis

Den 19 oktober samlades 60 ST-handledare från vårdcentraler i Göteborg till ett fortbildningstillfälle med temat ”Dilemman i handledningen”.

Charlotta Klacker och Jannike Waltersson från Move Management ledde deltagarna genom föreläsningar och grupparbeten och gav dem strategier för att göra kommunikationen med utbildningsläkarna mer framgångsrik.

-Vi vet från utvärderingar av tidigare fortbildningar att handledarna vill fokusera på ämnen som rör svårigheter i handledningen och få stöd i det, säger Erik Åberg ST-studierektor i Göteborg.

-Det kan vara utmanande och ensamt att vara handledare och genom de här träffarna vill vi ge dem ett tillfälle att mötas och känna stöd i varandra. Vi utgår alltid från handledarnas behov och försöker hitta föreläsare och skapa work-shops som är hjälpsamma i handledarskapet. Dessutom vill vi såklart inspirera till uppdraget, säger Erik.

Johanna Ekström, nybliven handledare på Johannesvården vårdcentral ser den praktiska nyttan med sin första fortbildningsdag; -Jag tyckte övningen ”reflekterande team” var särskilt användbar. Det kändes relevant att ta upp egna konkreta problem och diskutera dem i grupp och försöka komma fram till lösningar gemensamt.

Primärvårdens utbildningsenhet i Västra Götaland organiserar regelbundet fortbildningsdagar för ST-handledare med syfte att fördjupa sig i ämnen som rör handledningen och stärka handledarna i deras roll.