Studierektorer och huvudhandledare samlar inspiration vid nationell konferens om verksamhetsförlagd utbildning

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 7-8 november genomfördes den nationella konferensen om verksamhetsförlagd utbildning i Umeå med temat Kraften i kommunikationen.

Från Primärvårdens utbildningsenhet deltog alla studierektorer som arbetar med APL (arbetsplatsförlagt lärande), LIA (lärande i arbete) och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt huvudhandledare för VFU. Totalt deltog omkring 650 yrkespersoner från hela landet.

-Dagarna var intensiva och fyllda med flera bra presentationer och vi återvänder till våra verksamheter fyllda med tankar och idéer runt vårt utbildningsuppdrag, säger Gunnel Pedersen, studierektor i Södra Älvsborg. Konferensen är också en möjlighet att nätverka med kollegor från andra regioner och på så vis bli stärkta i våra uppdrag. Vi ser redan fram emot nästa år då konferensen genomförs i Stockholm, avslutar Gunnel.