Uppskattad PTP-dag med tema vårdcentral

Uppdaterad:
Publicerad:
STP-Psykolog Sofia Eithun Rönning berättar om hur psykologer arbetar på Capio Vårdcentral Almön.
Fotograf: Carl-Anton Waltersson

Den andra juni arrangerade VGR-akademin och Primärvårdens utbildningsenhet en PTP-dag om primärvårdspsykologiskt arbete.

PTP-psykologer från både vårdcentral och andra verksamheter deltog. Särskilt uppskattade de att lyssna på föreläsarna, psykologer från olika vårdcentraler, som berättade om sitt arbete.

Västra Götalandsregionen har ett av Sveriges största PTP-program, med stora regionala PTP-dagar ungefär en gång i månaden, samt mer verksamhetsspecifika eller lokala träffar några gånger per termin. Ungefär hälften av regionens PTP-platser är på vårdcentral.