AT-läkare rankar primärvårdsplaceringarna i Kungälv bäst i landet

Uppdaterad:
Publicerad:

Enligt SYLF:s AT-ranking 2023 får primärvårdsplaceringarna i Kungälvsområdet bäst betyg i Sverige och Västra Götalandsregionen får generellt goda omdömen. Vad säger AT-studierektorerna Therese Holmberg i Kungälv och Hanna Kyllönen i Göteborg om det fina resultatet?

-Det är jätteroligt! Kungälv får högsta betyg i 5 av 6 områden som bedöms!

Therese Holmberg tror att de fina betygen delvis kommer av strukturen som arbetats fram i Kungälv.
-Vi har en tydlighet kring vad som gäller för till exempel scheman och  handledningstid och allt följs upp noggrant och har landat som en kultur på vårdcentralerna. Jag tror att det underlättar för både AT-läkarna, handledarna och personalen på vårdcentralerna, de vet vad de har att förhålla sig till, säger Therese.

-Eftersom Kungälv är ett mindre sjukhus kan jag också ha en personlig kontakt med AT-läkarna och har möjlighet att lära känna dem. Det gör att jag kan matcha AT-läkare mot vårdcentral så att varje person blir placerad utifrån sina specifika behov av exempelvis stöd, säger Therese.

-Primärvårdplaceringen är den längsta av alla placeringar under AT och ligger sist tidsmässigt. Det gör att AT- läkaren får chansen att knyta ihop säcken och landa sex månader på samma arbetsplats, säger Hanna. På vårdcentralen får de chansen att arbeta som läkare ”på riktigt”, de får följa patienterna under längre tid och kan individanpassa vården. Vi vet också att de får fint stöd av både handledare och övrig personal, det finns alltid någon att fråga och de känner sig sedda, säger Hanna.

Hanna och Therese organiserar gemensamma utbildningsdagar med målet att ge AT-läkarna ”hands-on-kunskap” som de ska kunna använda på vårdcentralen redan nästa dag. -Vi får fina omdömen om utbildningsdagarna och det är verkligen kul, säger Hanna.

"Oerhört bra generellt. Fantastiska utbildningsdagar och välorganiserat!" AT-läkare, Kungälv

-Nu jobbar vi för att bibehålla och utveckla det som är bra, som det fina samarbetet med vårdcentralerna, den tydliga strukturen och den personliga kontakten med AT-läkarna, säger Hanna och Therese instämmer.

Så fungerar AT-rankingen

SYLF (Sveriges yngre läkares förening) utvärderar årligen samtliga AT-orter i Sverige. AT-läkarna får svara på frågor om de fyra tjänstgöringsavsnitt som ingår i AT: Allmänmedicin, kirurgi, medicin och psykiatri.

Inom varje tjänstgöringsavsnitt utvärderas introduktion, handledning, praktiska instruktioner, kvaliteten på föreläsningar och utbildningstillfällen samt kollegialt stöd på en skala från 1 till 6. Resultatet presenteras varje år i SYLF:s AT-ranking. 2023 fick Kungälv ett sammanvägt resultat för primärvårdsplaceringen på 6, motsvarande resultat för Göteborg var 5,42.