Diplomering av allmänspecialister i Göteborg

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 2 december diplomerades 35 specialister i allmänmedicin som blivit klara med sin ST-utbildning under 2020.

Diplomeringen ägde rum i samband med årets sista ST-dag och vi hade glädjen att lyssna på en inspirerande föreläsning av Åke Åkesson, specialist i allmänmedicin och initiativtagare till ”Borgholmsmodellen” ett förändringsarbete mot en kraftigt utbyggd primärvård. Diplomeringsceremonin blev trots det digitala formatet en högtidlig stund som avslutades med ett festligt teaterinslag. Vi gratulerar våra diplomander och önskar dem varmt lycka till!