Goda betyg för utbildningsklimatet på vårdcentraler för Sahlgrenskas AT-läkare

Uppdaterad:
Publicerad:

Under våren har Sahlgrenska Universitetssjukhus låtit genomföra en SPUR-granskning av hela AT-utbildningen där bland annat primärvårdsplaceringen har granskats.

Syftet med en SPUR-granskning är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs. AT-läkarna på Sahlgrenska är placerade på vårdcentraler i Göteborg, Mölndal, Härryda och Partille. I rapporten beskrivs utbildningsklimatet på vårdcentralerna som mycket gott. Det finns ett stort engagemang för utbildning, både av övergripande studierektor och kollegorna på vårdcentralerna och AT-läkarna är mycket nöjda med sina allmänmedicinplaceringar. Rapporten nämner även styrkor som bra stöd och handledning samt ett strukturerad och genomtänkt upplägg av tjänstgöringen enligt målbeskrivningen.

-Det är väldigt roligt att AT-läkarna blir så väl mottagna och är så nöjda med sina primärvårdsplaceringar! Trots pandemin har AT-utbildningen kunnat fortgå vilket är viktigt för att vården ska få tillgång till kloka och välutbildade legitimerade läkare. Både jag och AT-kansliet på Sahlgrenska vill rikta ett stort tack till alla engagerade handledare, vårdcentralschefer och övrig personal på vårdcentralerna som tar så väl hand om AT-läkarna! säger Hanna Kyllönen, AT-studierektor, Primärvårdens utbildningsenhet, Göteborg.