PUE:s utvecklingsprojekt uppmärksammas under pedagogisk inspirationsdag

Uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Camilla Holm

Under måndagen den 16 maj bjöd nätverket för pedagogisk forskning i hälso- och sjukvård i VGR in till en inspirationsdag. Flera representanter för Primärvårdens utbildningsenhet fanns på plats för att presentera aktuella projekt.

Ett av projekten som uppmärksammades var Älvpraktikens gynekologiska utbildningsmottagning som startade 2021 utifrån ett akut behov av fler sidotjänstgöringsplatser inom gynekologi för ST-läkare i allmänmedicin. Antalet ST-läkare i allmänmedicin hade ökat under flera år och det begränsade antalet sidotjänstgöringsplatser gjorde till slut att ST-läkarna riskerade att inte bli klara med sin utbildning i tid.

Utbildningschef Camilla Sandin Bergh och specialistläkare i gynekologi Cornelia Bergdahl som varit involverade i projektet från start berättar om fördelarna med utbildningsmottagningen; - ST-läkarna har ständigt tillgång till samma handledare som inte har egen mottagning utan har fullt fokus på utbildningsuppdraget. Praktisk och teoretisk undervisning sker kontinuerligt och man tar del av varandras ärenden och fynd. I utvärderingar framhåller många ST-läkare att just den ständiga tillgången till handledare är mycket positiv.

-Det är roligt att vår satsning tagits emot så väl av både ST-läkare och patienter och att den även uppmärksammats i media. Nu ser vi över möjligheten att dra nytta av våra lärdomar av arbetssättet på utbildningsmottagningen och hämta inspiration för att stimulera andra områden där det råder brist på sidotjänstgöringsplatser. Vi försöker tänka nytt och annorlunda för att skapa bästa möjliga utbildning för våra ST-läkare och i förlängningen en patientsäker vård, säger Camilla Sandin Bergh.

Ett annat projekt som lyftes fram under dagen var Strukturerade läraktiviteter som presenterades av handledarna och specialistsjuksköterskorna Lotta Wahlberg och Benitha Löwencrona-Smith. Målet med projektet har varit att studenterna i högre grad ska ta ansvar för sitt lärande och blir mer självständiga och att handledaren ska utgöra ett stöd genom reflektion.