Automatiserad process kapar administrativ tid och ger utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter

Uppdaterad:
Publicerad:

Med hjälp av en mjukvarurobot och Robotiserad Process Automation har ett administrativt arbetsflöde inom Primärvårdens utbildningsenhet effektiviserats med flera arbetsdagar i månaden.

Enheten tog tidigare emot och granskade ekonomiska underlag från vårdcentraler i hela regionen. Nu kan en mjukvarurobot utföra samma arbetsuppgift vilket avlastar både studierektorer och koordinatorer. Annika Carlgren, koordinator i område södra Älvsborg berättar:

– Nu tar det cirka två timmar varje månad att stötta vårdcentralerna i de frågor som uppstår. Tidigare kunde det ta flera dagar.

Camilla Sandin Bergh, utbildningschef på Primärvårdens utbildningsenhet tillägger:

– Projektet sjösattes i december och vi ser redan tydliga arbetsmiljövinster. Vi vinner mycket tid varje månad som vi kan ägna åt mer värdeskapande arbetsuppgifter som till exempel samverkan med vårdcentraler, handledare och studerande. Vi hoppas att även vårdcentralerna upplever att rutinen blivit enklare.