Strukturerade läraktiviteter – ett uppskattat stöd i lärandet

Uppdaterad:
Publicerad:

Under 2019 inleddes projektet Strukturerade läraktiviteter av studierektorerna och huvudhandledarna inom verksamhetsförlagd utbildning.

Under projektet har man fokuserat på att skapa ett antal strukturerade läraktiviteter till stöd för studenter och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning. Varje läraktivitet fokuserar på ett specifikt moment, exempelvis blodtrycksmätning, och utformas som ett blad där man ger förslag på förberedelse, genomförande samt utvärdering och reflektion tillsammans med handledaren efter slutfört moment.

Målet med projektet har varit att studenterna i högre grad ska ta ansvar för sitt lärande och blir mer självständiga och att handledaren ska utgöra ett stöd genom reflektion.

-Vi ser i utvärderingar att både studenter och handledare efterfrågar läraktiviteterna och ser dem som ett stöd i lärandet och handledarrollen, säger Carina Björkman VFU-studierektor i Skaraborg.

-Studenter uttrycker ofta att VFU-placeringen hjälper dem att utvecklas i sin blivande profession. De upplever att de lär sig mycket, känner sig stärkta och klarar av att vara mer självständiga. Det är glädjande att många dessutom har använt sig av strukturerade läraktiviteter och är positivt inställda till dem, fortsätter Carina Björkman.

Projektet som pågått mellan 2019 och 2021 har nu övergått i ett kontinuerligt utvecklande av nya läraktiviteter samt en fortsatt implementering i verksamheterna.