VGR förbereder BT-start genom handledarutbildning

Uppdaterad:
Publicerad:

Inom kort startar 25 BT-läkare sin tjänstgöring i Västra Götalandsregionen. Inför uppstart har en digital BT-handledarutbildning genomförts från Campus Nya Varvet i Göteborg.

Utbildningen genomfördes av studierektorer i Regionala arbetsgruppen för BT (se bilden) och deltagare var cirka 120 huvudhandledare och kliniska handledare som ska ta emot de första BT-läkarna. Syftet med dagen var att ge BT-handledarna kännedom om de stora dragen i BT såsom den nya föreskriften (HSLF-FS 2021), vilka delmål som ska uppnås, handledarens uppdrag samt vilka kompetensvärderingar som ska göras för att bedöma BT-läkarens utveckling.