Vill din verksamhet vara utbildningsplats för psykologstudenter?

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu är det dags att ansöka om att ta emot psykologstudenter som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildningspraktik (VFU) hösten 2022.

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om att tillhandahålla utbildningsplatser för 25 psykologstudenter per termin. Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin. 

VFU hösten 2022 pågår under 14 veckor, 5 september – 9 december.

Läs mer och lämna intresseanmälan senast 8 april.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Carl Anton Waltersson
Studierektor PTP vårdcentral
carl.anton.waltersson@vgregion.se