Regional laboratoriemedicin

Regional laboratoriemedicin på Kungälvs sjukhus rymmer hematologi, immunokemi, kemi, koagulation, blodgas, tappning av blodgivare, provtagning, komponentframställning och blodgruppsserologiskt arbete.

Här arbetar biomedicinska analytiker, undersköterskor och sekreterare.

På laboratoriemedicin på Kungälvs sjukhus utförs ca 785000 analyser och 4000 tappningar varje år.

Laboratoriemedicin är ackrediterad, vilket innebär att verksamheten uppfyller alla krav som är ställda av ackrediteringsorganet SWEDAC samt Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Lämna synpunkter

Regional laboratoriemedicin har som målsättning att alltid ha nöjda remittenter och beställare samt medverka till likvärdig diagnostik och jämlik vård. Därför tar vi in synpunkter för att kunna utveckla och förbättra våra laboratoriemedicinska provsvar och tjänster. Kundnöjdhetsenkäten riktar sig till dig som beställer analyser, använder analyslista, provtagningsanvisningar med mera. Alla svar är anonyma.

Kundnöjdhetsenkät (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)