För patienter

Teckenspråk


Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Vi förskriver och anpassar också hjälpmedel. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga. Vi arbetar för att förebygga skador och besvär.