Förvärvad hjärnskada

En hjärnskada kan ge både synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Ofta påverkas kroppens motorik, men hjärnskador kan också ge kognitiva svårigheter som inte är lika uppenbara.

Det kan handla om förmågan att ta emot, bearbeta, minnas information. Det kan också handla om förmågan att kommunicera, hjärntrötthet, yrsel, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar.

Skador i hjärnan kan orsakas av våld mot huvudet, en blödning, en hjärntumör, stopp i hjärnans kärl, infektioner, inflammation, syrebrist eller toxisk orsak. När skadan på hjärnan inte är medfödd kallas det förvärvad hjärnskada.

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa

Vi kan ge kunskap om funktionsnedsättningen och hur vardagen kan fungera bättre. 

Exempel på insatser

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka dem.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera.
  • Hjälp med att få vardagens rutiner att fungera bättre till exempel genom att anpassa din miljö. Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan också underlätta.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din motoriska förmåga.
  • Vi arbetar förebyggande för att undvika felställningar (kontrakturer) och smärta.
  • Hjälpmedel kan ingå som en del i din behandling