Rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning är en fysisk begränsning som påverkar förmågan till motorisk samordning och kontroll; till exempel att gå, använda händer och armar, äta, prata eller att hålla en upprätt position.

Hjärnskada, ryggmärgsbråck, cerebral pares, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar är exempel på diagnoser och sjukdomar som medför rörelsenedsättning.

Cerebral pares - 1177.se
Förvärvd hjärnskada
Neuromuskulära sjukdomar - Neuroförbundet
Ryggmärgsbråck - 1177.se
Rörelsehjälpmedel - 1177.se

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa

Vi kan ge kunskap om din funktionsnedsättning och hur vardagen kan fungera bättre. 

Exempel på insatser

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka och kompensera dem
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din motoriska och kommunikativa förmåga
  • Vi arbetar förebyggande för att undvika felställningar (kontrakturer) och smärta
  • Hjälpmedel kan ingå som en del i din behandling

  • Information om funktionsnedsättningen och hur den påverkar just dig och dina närstående.