Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Intellektuell funktionsnedsättning - 1177.se
Downs syndrom - 1177.se

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa

Vi kan ge kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. 

Exempel på insatser

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka dem.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera. Vi arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), exempelvis bildstöd.
  • Hjälp med att få vardagens rutiner att fungera bättre på olika sätt. Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan underlätta.
  • Man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel.

Egenremiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende

Egenremiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende hos person med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism.  

Vad menas med utmanande beteende?

Det förekommer olika begrepp för ett beteende som är av en sådan svårighetsgrad, intensitet, frekvens eller varaktighet att det riskerar att påverka nivån av livskvalitet eller den fysiska säkerheten för personen själv eller personer i dess närhet. Exempel på begrepp som används är utmanande beteende, problemskapande beteende, utagerande eller utåtagerande beteende.

Genesen är ofta multifaktoriell och kan orsakas av olika faktorer däribland somatiska, psykiatriska och/eller miljömässiga (omgivningsfaktorer). Möjlig somatisk orsak alltid ska uteslutas först.

Habiliteringens insatser 

De insatser som Habiliteringen kan erbjuda och bidra med är; tvärprofessionell kartläggning av det utmanande beteendet utifrån funktionsförmåga i vardagen samt djupare genomgång av omgivningsfaktorer (kommunikation, kravanpassning, bemötande, stöd och rutiner). Samverkan med psykiatri och primärvård.

Egenremiss eller remiss för att få habiliterande insatser  

Vid behov av insatser från Habiliteringen utifrån utmanande beteende rekommenderas remiss från vårdcentralsläkare. Vi ber dig att vända dig till din vårdcentral för att få hjälp med en allmänmedicinsk genomgång och därefter vid behov skriva egenremiss eller att läkaren skriver en remiss till Habiliteringen.
En allmänmedicinsk genomgång är ett viktigt underlag för att kunna gå vidare med eventuell utredning och planering av insatser.


Film om intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning, IF där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med IF. Filmen är 23 minuter lång och framtagen av Infoteket, Region Uppsala.