Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Autism

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person.

Autismspektrumtillstånd, AST är ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Idag används ordet autism för alla dessa tillstånd.

Vilket stöd kan du få hos oss?

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka dem.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera. Vi arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), exempelvis bildstöd.
  • Hjälp med att få vardagens rutiner att fungera bättre till exempel genom att anpassa din miljö. Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan också underlätta.
  • Information om funktionsnedsättningen och hur du och dina närstående påverkas.
  • Barn i förskoleålder kan få intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund, IBT

Det här gäller för barn och ungdomar upp till 18 år

  • Barn upp till 6 år som har autism kan få behandling inom habilitering, efter att diagnosen utretts på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
  • Barn och ungdomar som är mellan 6 och 18 år och har autism i kombination med ytterligare en funktionsnedsättning; som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada, utreds och får insatser på Habiliteringen.
  • Barn och ungdomar som är mellan 6 och 18 år och har autism men inga andra funktionsnedsättningar utreds och får insatser på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 

Vilken vårdgivare som har ansvar för vad anges i en så kallad regional medicinsk riktlinje.

Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering

Grundläggande föräldrainformation om autism 

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Webbutbildning om autism

Region Skåne har tagit fram utbildningsmaterialet i samverkan med Autism och Aspbergerföreningen i Skåne med finansiellt stöd av Arvsfonden
Senast uppdaterad: 2021-07-08 14:05