Synnedsättning

En synnedsättning kan innebära att det är svårt att läsa text, att förflytta och orientera sig med hjälp av synen - även med god belysning och glasögon eller linser.

Synnedsättning, 1177.se 

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa 

Vi kan ge kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. Du kan få stöd och strategier för att utveckla din självständighet och delaktighet.  

Exempel på insatser 

Vi erbjuder rehabiliterande åtgärder som hjälper dig att: 

  • kommunicera med omvärlden 
  • förflytta och orientera sig i närmiljön 
  • delta i skola och arbete 
  • sköta vardagslivets rutiner i hemmet 

Bidrag till glasögon eller kontaktlinser

Västra Götalandsregionen ger bidrag för glasögon och kontaktlinser. För att få bidrag krävs ett recept från ögonläkare.

Information om glasögonbidraget på 1177.se

Vid frågor om glasögon- och kontaktlinsbidraget kontakta:

010-441 32 80 
Val 2 vid frågor om fakturering, bidragsregler eller blanketter. 

glasogonbidrag@vgregion.se