Årsrapport FoUUI primär och nära vård 2021

Uppdaterad:
Publicerad:

Primärvårdens utbildningsenhet är en av flera enheter som ingår i verksamheten FoUUI primär och nära vård (Forskning och Utveckling, Utbildning och Innovation).

I årsrapporten för FoUUI kan du läsa mer om de olika enheter och projekt som ryms inom FoUUI.

Årsrapport 2021