Huvudhandledare från Primärvårdens utbildningsenhet utbyter erfarenheter vid rikskonferens

Uppdaterad:
Publicerad:
Huvudhandledare Susanne Eriksson från Skaraborg, Susanne Ceasar från Göteborg och Karin Hjertén från Södra Älvsborg på plats på Vård- och Omsorgscollege årliga rikskonferens 2023 i Stockholm.

Den 5-6 december höll Vård- och omsorgscollege sin årliga rikskonferens i Stockholm som den här gången sammanföll med föreningens 15-årsfirande.

Tre av Primärvårdens utbildningsenhets medarbetare; Karin Hjertén, Susanne Ceasar och Susanne Eriksson fanns på plats för att samverka med yrkeskollegor och ta del av information från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket och Regeringskansliet.

Under konferensen presenterades aktuell information om kompetensförsörjning, samverkan och kvalitetssäkrad handledarkompetens inom vård- och omsorgsområdet. Andra fokusområden var språkträning på arbetsplatsen och Regeringskansliets långsiktiga arbete med att finansiera yrkesutbildningar inom Komvux.

–Det är värdefullt för oss att delta i den här slags yrkesforum, vi får med oss inspiration och viktig kunskap till vårt dagliga arbete som huvudhandledare, säger en av våra medarbetare.

Det här är Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Metoden som Vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Läs mer om Vård- och omsorgscollege här.