Primärvårdsrandning för ST-läkare inom psykiatri

Uppdaterad:
Publicerad:

I Läkartidningen som publicerades 220810 uppmärksammas Närhälsan Heimdal vårdcentral i Borås som tar emot ST-läkare inom psykiatri som vill randa sig inom primärvården.

Att ST-läkare inom psykiatrin randar sig inom Primärvården är än så länge ovanligt men vårdcentralens chef, Zouitsa Koltsida, ser bara fördelar med samarbetet:

-Det blir dels ett lärande för hela vår läkargrupp, dels stärker det samverkan över gränserna. Vi har ju gemensamma patienter. Man lär sig förstå varandra bättre, vi skriver bättre remisser och patienterna får bättre vård.

Camilla Sandin Bergh, utbildningschef på Primärvårdens utbildningsenhet är också positiv till samarbetet med psykiatrin:

-Vi vill ju ha en sömlös vård, och det är ju samma patienter som vi har hand om som rör sig mellan de olika delarna. Ska vi ha en stark primärvård är det en naturlig utveckling.

Läs hela artikeln här