Vill din verksamhet vara utbildningsplats för psykologstudenter?

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu är det dags att ansöka om att ta emot psykologstudenter som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildningspraktik (VFU) våren 2023.

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om att varje termin tillhandahålla utbildningsplatser åt psykologstudenter. Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin. 

VFU våren 2023 pågår under 14 veckor mellan februari och maj.

Läs mer och lämna intresseanmälan senast 31 oktober.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Carl Anton Waltersson
Studierektor PTP vårdcentral
carl.anton.waltersson@vgregion.se