Designen av Millennium: arbetsström patientadministration

En kvinna står vid ett skrivbord med dator och två skärmar.

I designområdet patientadministration - tidbokning och remisser ingår bland annat att etablera arbetsflöden i Millennium för bokningar, väntelistor, remisshantering och schemahantering av personal kopplat till tidbok. Camilla Sundqvist är processledare och leder arbetet i arbetsströmmen.

Beskriv kort hur arbetet går till.

Behovet av vilka frågor som ska tas upp i en designsession initieras av Cerner eftersom metoden för vårt arbete bygger på hur Millennium är uppbyggt. Cerners representant i gruppen har kunskapen om generella funktioner och vilka möjligheter de ger, och vet vad vi som ska använda systemet här i Västra Götaland behöver ta ställning till och enas om.

När vi nu lär oss Millennium allt bättre fortskrider arbetet i en kombination av Cerners guidning och vad vi själva ser för möjligheter. Vissa frågor behöver parkeras och hanteras vid sidan av dessa gemensamma sessioner. Det kan till exempel vara sådant som berör fler arbetsströmmar, men också sådant som behöver stämmas av och förankras med andra delar av organisationen.

Designarbetet handlar om att etablera gemensamma processer och standardiserade arbetssätt. Hur går det att enas?

Det finns en stor vilja bland verksamhetsexperterna att enas om processerna i regionen! De är otroligt bra på att se nya möjligheter och att framföra det. Vårt fokus är att alla användare av Millennium ska känna igen sig var man än jobbar. Jag hoppas och tror att vi kommer att nå långt tack vare att ”mina” verksamhetsexperter är så fokuserade på att vi måste jobba mer enhetligt. Idag har vi olika systemstöd beroende på vilken förvaltning vi jobbar i och kan inte följa patientens resa.

Vad hoppas du personligen på med en gemensam vårdinformationsmiljö i stort?

Det viktigaste målet är att vi ska kunna följa patientens resa genom vården på ett mycket bättre sätt. Vi behöver ha välutvecklade administrativa stöd till det kliniska arbetet och möjlighet att föra informationen vidare. Patienten kommer också att kunna bli mer delaktighet i sin hälsa och sjukdom. Det gäller allt från att boka tider som passar var och en till att få rätt hjälp i rätt tid och med resurs.

Exempel på frågeställning vid ett av gruppens möten

I Millennium kan man skapa olika slags listor inför besök och boka de resurser som behöver vara tillgängliga för ett visst tillfälle. Gruppen ska enas om vilka lösningar som passar i VGR och hos andra vårdgivare i Västra Götaland som kommer att använda systemet. Detta görs i vissa delar i samarbete med andra kliniska arbetsströmmar, till exempel primärvård, onkologi och psykiatri.

Ett exempel är att man kan göra en återkommande bokning för patienter som ska komma på återkommande besök under en viss period, till exempel varje månad under ett halvår. Systemet föreslår då lediga tider så nära önskad dag och tid som möjligt.

Texten är publicerad våren 2020

Nedslag i designarbetet

Designarbetet handlar om att utforma arbetsflöden och funktioner i Millennium för vården i Västra Götaland. Här berättar några processledare och verksamhetsexperter om vad som ingår i uppdraget och vad de hoppas att den nya gemensamma vårdinformationsmiljön ska bidra till.

Arbetsström dokumentation vårdprofession

Arbetsström patientadministration - tidbok och remisser

Arbetsström primärvård