Ambulans

Ambulans

Ambulansverksamheten vid Kungälvs sjukhus har till ytan ett område på 1104 kvkm och ca 110000 invånare.

Upptagningsområdet sträcker sig från Svenshögen i norr till Angeredsbron i söder. Österut går gränsen vid Lilla Edet och Alingsås och västerut mot havet finns Marstrand i Kungälv och Kyrkesund på Tjörn.

Ambulansverksamheten ombesörjer även liggande sjuktransporter inom ambulansområdet.

Dygnet runt finns en ledningsstruktur med ambulanschef i beredskap som nås via sjukhusets växel. Verksamheten har ca 60 medarbetare, med en relativt jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. Merparten är specialistutbildade sjuksköterskor.

Arbeta i ambulans

Tycker du att det verkar intressant att arbeta med ambulanssjukvård – tveka då inte att kontakta oss. 

Läs mer

Kontakt

Ambulansverksamheten Kungälvs sjukhus
Tfn 0303-24 14 10
Fax 0303-582 19

Verksamhetsansvariga

Tommy Claesson, ambulanschef
E-post: tommy.claesson@vgregion.se

Joacim Linde, ambulansöverläkare
E-post: joacim.linde-rahr@vgregion.se

Jerker Persson, verksamhetschef
E-post: jerker.persson@vgregion.se