Ätstörningsenhet, Hertig Johans gata, Skövde

Kontaktuppgifter

Telefon

För rådgivning: Dygnet runt. Vi ringer upp under dagen eller senast nästkommande arbetsdag.
För övriga ärenden: Dygnet runt. Lämna meddelande och vi ringer upp vid behov.

Växeltelefon

Besöksadress

Hertig Johans gata 16
541 30 Skövde
Portingång plan 2

Vägbeskrivning

Ingång till mottagningen når du genom en portgång. Inne på gården till höger, finns ett inglasat trapphus. Mottagningen ligger två trappor upp.

Postadress

Ätstörningsenhet
Hertig Johans gata 16
541 30 Skövde

Information till närstående

Du som är närstående till någon som är inskriven på mottagningen har möjlighet att delta på informationsträffar.

Du kan även medverka i vår nystartade anhöriggrupp.

Läs mer

Vill du veta mer?

Mer information om att vara ung och må psykiskt dåligt hittar du på:

Bup.se

Umo.se - Att må dåligt

1177.se - Att må psykiskt dåligt som ung

På ätstörningsenheten tar vi emot dig som är över 11 år och har en ätstörning. Hos oss får du bland annat hjälp med att normalisera ditt ätande, öka kunskapen om sjukdomen och dess påverkan, förändra din inställning till mat och kropp, stärka din självkänsla och förbättra dina relationer till andra.

Enheten ingår i det nationella medicinska kvalitetsregistret Riksät som har som syfte att skapa underlag för planering och utveckling av ätstörningsbehandling och vårdkvalitet. En förutsättning för detta är att vi får in information från varje enskild patient, och vi önskar därför att du som patient medverkar i Riksät.

De uppgifter som samlas in handlar bland annat om kroppslig och psykisk hälsa, social situation och tidigare behandling. Att medverka i Riksät är frivilligt och påverkar inte din behandling på mottagningen.

Läs mer om Riksät

Söka vård hos oss

För ett besök hos oss behöver du en remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan också skriva en egen vårdbegäran – en så kallad egenremiss.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt besök anmäler du dig och betalar i mottagningens reception. Du kan betala med betalkort eller få en faktura hemskickad. Därefter är du välkommen att sitta ner i mottagningens väntrum, så kommer personalen och tar emot dig.

Vid de första besöken på mottagningen gör vi en bedömning av din ätstörning där både ditt kroppsliga och psykiska mående undersöks och bedöms. Därefter erbjuder vi dig individuellt anpassad behandling.

Vi erbjuder även besök via telefon. Kostnaden för telefonbesök är från den 1 januari 2018 samma som för ett vanligt mottagningsbesök.

Besöket är kostnadsfritt för dig som är under 20 år. Om du uteblir eller ombokar/avbokar ditt besök mindre än 24 timmar innan avtalad tid, får du betala en patientavgift. Det gäller även om du har frikort och även om du är under 20 år, samt även för telefonbesök.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med din kallelse.
  • Ta med giltig fotolegitimation.
  • Ta med eventuell medicinlista som du har fått av din läkare. Den kan också hämtas från 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Ta med eventuellt högkostnadskort eller frikort.
  • Ta med ifylld hälsodeklaration.
  • Kom ihåg att läsa igenom informationen i kallelsen innan ditt besök.
  • Lämna värdesaker, smycken och större summor pengar hemma.

Vi som arbetar här

På enheten arbetar läkare, psykologer, familjebehandlare, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister samt medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Karin Lilja, enhetschef

Information till närstående

Du som är närstående till någon som är inskriven på mottagningen har möjlighet att delta på informationsträffar.

Du kan även medverka i vår nystartade anhöriggrupp.

Läs mer

Vill du veta mer?

Mer information om att vara ung och må psykiskt dåligt hittar du på:

Bup.se

Umo.se - Att må dåligt

1177.se - Att må psykiskt dåligt som ung

Senast uppdaterad: 2018-12-03 14:51