Gymnasiala vårdutbildningar

På Skaraborgs Sjukhus kan vi erbjuda APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) för ungdomar och vuxna i vård- och omsorgsutbildning.

Om din skola är med i Vård- och omsorgscollege Skaraborg kan du göra din förfrågan om APL-plats via webbsidan Praktikplatsen. Du får som elev inloggningsuppgifter till Praktikplatsen från APL-samordnaren på din skola.

Praktikplatsen

Förfrågan om APL-plats från skolor utanför Vård- och omsorgscollege Skaraborg skickas till sjukhusets studierektor Terése Larsson, terese.larsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43