Sjukhuskyrka/sjukhusimam

Sjukhuskyrkan och sjukhusimamen erbjuder dig som är patient, närstående eller personal på sjukhuset professionell samtalshjälp i form av till exempel krisstöd, avlastande samtal och själavård.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på Skaraborgs Sjukhus Falköping, Lidköping och Skövde.

Sjukhuskyrkans medarbetare är vana vid att fungera som stöd i kriser och att tala om livsfrågor och tro. De har dessutom tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan

Sjukhusimam

Sjukhusimamen erbjuder dig som är patient eller närstående stöd och själavård, samt gudstjänster.

På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns en böneplats i det meditationsrum som är beläget i anslutning till sjukhuskyrkans lokaler på entréplanet. 

Sjukhusimamen