Din hälsa

Skaraborgs Sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus. Detta innebär att vi i mötet med dig som patient bidrar till att stärka tillit till din egen förmåga att hantera din sjukdom och förbättra din hälsa och livskvalitet. I samband med ditt besök hos oss kan du ta upp frågor kring dina levnadsvanor. Det finns stöd och hjälp att få kring rökning, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor.

Du kan testa dina levnadsvanor här: Goda levnadsvanor.

Kontakt

Emma Pantzar, utvecklingsledare hälsofrämjande sjukhus

E-post: emma.pantzar@vgregion.se

Telefon: 0500-43 26 20