Barn och ungas expertråd

En grupp unga som påverkar barnsjukvården och har roliga möten tillsammans. Unga experter finns för att barn och unga ska få komma till tals, och för att de är de bästa experterna på vad de tycker om sin vård.

Expertrådet består av ungdomar mellan 12 och 18 år. Deras mål är att förbättra vården och stötta med idéer till lösningar på frågor som de anser är viktiga för patienter i barn- och ungdomssjukvården.

Se gärna filmen, Rätten till bästa uppnåeliga hälsa, för att få en inblick i vad expertrådet innebär

Vill du bli ung expert?

FNs Barnkonvention är sedan 2020 lag i Sverige. Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet och hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets mognad och ålder.

För att möjliggöra detta på ett bra sätt startar vi nu ett Expertråd bestående av ungdomar som har varit hos oss på Barn- och Ungdomskliniken på sjukhuset i Skövde.

Här har du chansen att vara med och påverka vården för dig själv och andra barn och ungdomar. Dina tankar och idéer behövs för att göra sjukvården för barn och unga ännu bättre.

Planen är att rådet ska ha fyra möten på våren och fyra på hösten. Dessa möten kan vara både på plats på Barnkliniken och digitala. För alla möten du deltar på får du någon form av ersättning. Att du varit engagerad i Expertrådet kommer vara en bra erfarenhet och även en merit att skriva i ditt CV.

Förslag på ämnen som vi kan prata om i rådet:

  • Hur vill vi arbeta i rådet- på plats eller digitalt eller på annat sätt
  • Utforma vårt nya bibliotek
  • Barn och ungdomsperspektiv vid olika ombyggnader på sjukhuset
  • Maten på sjukhuset
  • Bemötandet av personalen
  • Frågor till sjukhusdirektör och ledningsgrupper

Mötenstillfällen 2024

15 maj kl. 17

 

Kontakt

Telefon: 0500-43 22 22/0500-43 22 20

Mejl: Skas.ungas.expertrad@vgregion.se

Sandra, Lena och Elin, barn- och ungdomsmottagningen. De arbetar med expertrådet för barn och unga.