Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs Skaraborgs Sjukhus

Västra Götalandsregionen, där Skaraborgs Sjukhus ingår, är en politiskt styrd organisation. Det är regionfullmäktige som har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet och Skaraborgs Sjukhus styrelse som utövar den politiska ledningen över sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna ger sjukhuset uppdrag om vilken typ av vård vi ska ge och till vilken ersättning. Dessa överenskommelser revideras årligen av politikerna i sjukhusstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Skaraborgs Sjukhus leds av sjukhusdirektören som genom delegation från sjukhusstyrelse och Västra Götalandsregionens direktör, är ytterst ansvarig för Skaraborgs Sjukhus verksamhet.

Sjukhusstyrelse

Protokoll och handlingar, kontaktuppgifter till ledamöter hittar du här (från 2017 och framåt).

Äldre protokoll och handlingar finns här.

Sjukhusledning

 • Sjukhusdirektör: Jörgen Thorn

Som stabstöd till sjukhusdirektören finns sjukhusledningen.

I sjukhusledningen ingår:

 • Biträdande sjukhusdirektör: Stellan Ahlström
 • Chefläkare: Christer Printz
 • Chefläkare: Annette Trenge Jarlshammar
 • Chefsjuksköterska: Mikaela Ridelberg
 • Ekonomichef: Åsa Ranbro Jansson
 • HR-chef: Marie Rodert
 • Kommunikationschef: Marie Rodert, tf
 • Kvalitetschef: Susanne Gustavsson
 • Utvecklingschef: Svante Lifvergren

Verksamhetsråd

Specifika frågor kopplade till sjukhustes verksamhetsområden behandlas i verksamhetsrådet som består av sjukhusets verksamhetschefer och leds av biträdande sjukhusdirektör. Verksamhetsrådet fungerar också som beredande organ för sjukhusledningen. 

 • Biträdande sjukhusdirektör: Stellan Ahlström

Verksamhetschefer

 • Jonna Sandh - medicin, neurologi och rehabilitering, M1
 • Carina Karlsson - medicin, akutmottagning, äldrepsykiatri och sömnmedicin, M2
 • Andreas Lestander Melin - hud, infektion, njurmedicin, kardiologi och vårdhygien, M3
 • Hans Halén - akutmottagning, ambulansverksamhet, MAVA och KAVA, M4
 • Lena Bjugård Bränfeldt - vuxenpsykiatri, M5
 • Annelie Sundén Gustavsson - barn- och ungdomspsykiatri och ätstörningsvård, M6
 • Christian Göransson - bild- och funktionsmedicin, K1
 • Magnus Olsson - kirurgi, urologi och palliativ vård, K2
 • Maria Söderberg - gynekologi, obstetrik och barn- och ungdomssjukvård, K3
 • Henrik Hjulström - ortopedi, K4
 • Rebecca Oscarsson - ögon, öron-, näs- och halssjukvård, käkkirurgi samt logopedi, K5
 • Cecilia Andersson - anestesi, operation och IVA, K6
 • Elisabeth Kenne Sarenmalm - Forskning och utveckling, utbildning och innovation, FoUUI 
 • Jenny Berg - stöd och service, S1

I verksamhetsrådet ingår även:

 • Karolina Breitholz: administrativt stöd
 • Christer Printz: chefläkare, adjungerad

Senast uppdaterad: 2021-06-24 11:01