Cancerrehabilitering

När en person drabbas av cancer står ofta den medicinska behandlingen i fokus, men det är minst lika viktigt att få stöd och hjälp för att bättre tolerera behandling och kunna ha ett så bra liv som möjligt från diagnos samt under och efter behandling. Här finns information samlad som förhoppningsvis kan vara till nytta.

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Målet är att alla personer som drabbas av cancer ska få möjlighet till rehabilitering utifrån sin unika situation, sina behov och egna resurser, vilka kan skifta under och efter sjukdomstiden. Cancerrehabilitering är aktuell från misstanke om cancer och framåt. Insatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Vill du veta mer?

Korta filmer om cancerrehabilitering från 1177

Du kan läsa mer om cancerrehabilitering i Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och på 1177

Läs om den regionala tillämpningen till nationellt vårdprogram i Regional medicinsk riktlinje.