Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kliniskt basår

Sjuksköterskor Kliniskt basår

Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.

Kliniskt basår på Skaraborgs Sjukhus

Som nyutexaminerad sjuksköterska med maximalt fyra månaders yrkeserfarenhet anställs man inom Kliniskt basår på Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Kliniskt basår innebär:

  • En tillsvidareanställning (fast anställning) som legitimerad sjuksköterska på SkaS
  • Arbete under eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
  • Två placeringar på olika vårdenheter som ger bredd och djup i professionen som sjuksköterska
  • Processinriktad omvårdnadshandledning
  • Utbildningsdagar i aktuella ämnen
  • Introduktion till arbetet inom sjukhuset och aktuella placeringar
  • Möjlighet att hospitera

På SkaS anställs man som nyutexaminerad legitimerad sjuksköterska inom Kliniskt basår, verksamhetsområde FoUUI. Det innebär att man inte anställs på någon specifik avdelning/enhet utan anställningen är så kallad förvaltningsövergripande.

Under Kliniskt basår har man två placeringar på olika enheter. Inför Kliniskt basår önskar man placeringar som vi i möjligaste mån tillgodoser utifrån verksamhetens behov. Under placeringarna ingår man i respektive enhets schema-/semesterplanering, möten och aktiviteter.

Efter Kliniskt basår erbjuds man fast placering utifrån verksamhetens behov och eget önskemål.  

Kliniskt basår startar två gånger per år, vecka 4 och vecka 35, med en obligatorisk introduktionsvecka.

Studentmiddag

Nästa studentmiddag med information om Kliniskt basår och Skaraborgs Sjukhus kommer hållas under oktober 2021, inbjudan kommer under september. 

Ansökan

Annons för ansökan Kliniskt basår start vecka 4, 2022, publiceras under oktober 2021.

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad: 2021-08-16 11:32