Prao och praktik årskurs 8-9

Elever som går i grundskolan i årskurs 8-9 kan erbjudas praktik och prao på Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping.

Så här gör du en förfrågan om praktikplats på:

Skaraborgs Sjukhus Skövde
Logga in på webbsidan Praktikplatsen och gör en förfrågan. Om du saknar behörighet, be din studie- och yrkesvägledare om hjälp.

Praktikplatsen
Rutin för handläggning av prao

Kontaktuppgifter