Prao och praktik årskurs 8-9

Elever som går i grundskolan i årskurs 8-9 kan erbjudas praktik och prao på Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping.

För att göra en förfrågan om praktikplats på Skaraborgs Sjukhus ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Praktikplatsen
Rutin för handläggning av prao

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2018-11-20 13:36