Din journal

När du söker eller får vård på sjukhus, vårdcentral eller någon annan vårdinstans förs alltid en patientjournal. Det främsta syftet med patientjournal är att din vård blir dokumenterad av den personal som ger dig vården.

Journalen fungerar som en informationskälla som följer med i den vård och behandling du får. Patientjournalen kan också bidra till att du blir mer delaktig i din vård.

Det är patientdatalagen som reglerar allt som rör patientjournalens användning. Utgångspunkten är att stärka patientsäkerheten och integritetsskyddet i vården. 

Enligt patientdatalagen ska en patientjournal bland annat innehålla:

  • Personuppgifter, vanligen namn och personnummer.
  • Uppgifter om varför du har fått vård.
  • Information om den diagnos du har fått, alltså en beskrivning av sjukdomen, samt de undersökningar och behandlingar du har gått igenom.

Ta del av din journal

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal efter att läkaren, eller den som har hand om journalen, gjort en prövning. Du kan också ta del av viss journalinformation via 1177 e-tjänster, genom att logga in på 1177.se. Du hittar din journalinformation under rubriken Journalen.

Beställ via 1177 e-tjänster

En del av våra mottagningar erbjuder möjligheten att beställa journalkopior via 1177 e-tjänster. Logga in och sök upp din mottagning. Klicka sedan på Beställa journalkopior. Om du inte ser länken erbjuder inte din mottagning detta sätt att beställa journalkopior.

Logga in i 1177 e-tjänster

Beställ via blankett

Om du inte kan logga in på 1177 e-tjänster eller om din mottagning inte erbjuder e-tjänsten Beställa journalkopior, kan du istället beställa journalkopior via blankett. Skriv ut och fyll i blanketten:

Begäran om journalkopia (patient)

Begäran om journalkopia (anhörig/annan beställare)

Du skickar sedan blanketten till den mottagning du önskar journalhandlingar ifrån. Om du är osäker på vilken mottagning du ska skicka till kan du skicka till Förvaltningskontoret, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde.

Sammanhållen journalföring

Journalanteckningar som gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Men genom sammanhållen journalföring kan din vårdgivare under vissa förutsättningar göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare.

Vårdpersonal hos andra vårdgivare kan då få tillgång till journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. 

Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaluppgifter.

Spärra din journal

Som patient kan du begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare eller för andra vårdenheter hos en vårdgivare. För att spärra journaluppgifter tar du kontakt med det ställe där du har fått eller får din behandling.

Spärrade journaler kan nödöppnas i akuta situationer. Om du vårdas hos en vårdgivare där det finns spärrade uppgifter kan en nödöppning av dessa göras direkt av den berörda vårdpersonalen.

Du kan när som helst be att få en spärr hävd hos den läkare som gjort journalanteckningarna och du kan också be att få spärren hävd under en viss tid.

Mer information om journal finns på: 1177.se/Patientjournalen.