Remittera till röntgen

Information till dig som är vårdgivare och remitterar patienter till röntgenverksamhetens drop in-mottagning vid Skaraborgs Sjukhus.

Från och med 2019-05-01 utförs akuta skelett- och lungröntgenundersökningar på remiss från primärvård, företagshälsovård och andra aktörer endast vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping.
Inneliggande patient från Skaraborgs sjukhus Falköping kan utföra akuta skelett- och lungröntgenundersökningar som tidigare vid röntgen i Falköping.

Drop in-mottagning gäller endast vid skelett- och lungröntgenundersökningar, utan preliminärsvar. Observera att drop in-röntgen inte gäller för akuta undersökningar!

Följande undersökningar får inte skickas för drop in:

  • Skelettundersökningar med frågeställningen skelettskada.
  • Benlängdsmätning, belastade fötter, vinkelmätning, skoliosundersökningar, halsryggrad, sacroiliacaleder samt ansiktsskelett.
  • Pneumonikontroller och TBC-kontroller på gravida patienter.
  • Patienter som har speciella beho exempelvis kräver lyft vid överflyttning till undersökningsbordet eller sjuktransport till och från röntgenavdelningen (ej vanlig taxi).

Om patienten är gravid och om röntgenundersökning omfattar bukområdet – överväg om röntgen behöver göras, om så är fallet kontakta röntgen för val av lämplig metod.

Remittentens ansvar

Om röntgenremissen inte skrivs direkt i samband med patientens besök är det du som remittent som ansvarar för att upplysa patienten om när en röntgenremiss kommer att skickas och patienten kan besöka röntgen.

Du som remitterar ansvarar även för att patienten får aktuell information om drop in-röntgen: aktuell patientinformation.

Svaret på undersökningen skickas till dig som har remitterat, vanligen inom två veckor efter utförd röntgenundersökning.

Röntgenremissen är giltig i två månader från remissdatum.

Kontakt

Undrar du över något är du välkommen att kontakta röntgenverksamheten på telefonnummer: 0500-44 70 20, eller Radiolog direkt, måndag till fredag klockan 09.30 - 15.30, på telefonnummer: 0500-47 84 80.

Informationen på den här sidan finns även i pdf-format 

Senast uppdaterad: 2019-05-14 12:01