Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Hälsofrämjande sjukhus

Skaraborgs Sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär bland annat att vi kombinerar vård och behandling med förebyggande och hälsofrämjande insatser som en del i behandlingen och för att förebygga sjukdom.

I det hälsofrämjande uppdraget ingår bland annat att vi ska informera dig som är patient om vikten av goda levnadsvanor och ge stöd och hjälp till dig som vill förändra dina levnadsvanor för att uppnå en bättre hälsa.

Även personalens hälsa och personliga utveckling är en del i det hälsofrämjande uppdraget. Därför ska vi arbeta för att undanröja och förebygga hälsorisker på arbetsplatsen och motverka olika faktorer som medverkar till ohälsa.

Folkhälsoarbete

Att vara ett hälsofrämjande sjukhus innebär också att vi bidrar med kunskap i folkhälsoarbetet ute i samhället. På sikt leder detta till en effektivare vård och att vi på ett bättre sätt kan använda hälso- och sjukvårdens resurser.


Senast uppdaterad: 2019-01-18 07:57