Behandling av personuppgifter

Skaraborgs Sjukhus och Västra Götalandsregionen behandlar många olika kategorier av personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på Skaraborgs Sjukhus.

På Skaraborgs Sjukhus finns också ett dataskyddsombud, som du kommer i kontakt med via följande uppgifter:

E-post:  skas.dso@vgregion.se
Telefon:  0500-43 10 00 (växel)
Postadress:
Dataskyddsombud
Förvaltningskontoret
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde