Vårdhygien

Vårdhygien har en rådgivande funktion för vård och omsorg i Skaraborg. Välj arbetsplats nedan för information som rör ditt arbetsområde.

Sjukhus

Information för dig som arbetar på Skaraborgs Sjukhus.

Primärvård

Information för dig som arbetar inom primärvården i Skaraborg.

Kommunal vård

Information för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg i Skaraborg.

Kontakta vårdhygien

Funktionsbrevlåda: vardhygienskaraborg@vgregion.se

Telefon: 0500 - 43 20 84, måndag-fredag kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:30.

Om Vårdhygien

Enheten Vårdhygien Skaraborg arbetar förebyggande för ökad patientsäkerhet genom att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vi ansvarar för att ge vårdhygieniskt stöd till sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg i Skaraborg.

Vi arbetar med att:

 • stödja personal i vårdhygieniska frågor
 • stödja chefer och ansvariga vårdgivare i sitt arbete för att upprätthålla god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen
 • samverka med hygienombud och patientsäkerhetsombud
 • bedriva epidemiologisk övervakning av mikroorganismer av vårdhygieniskt intresse exempelvis antibiotikaresistenta bakterier, influensa och C. difficile
 • bistå vid hantering av utbrott och smittspridning inom hälso- och sjukvård
 • ta fram vårdhygieniska riktlinjer på lokal, regional och nationell nivå
 • informera och utbilda i vårdhygieniska frågor
 • bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete inom ämnesområdet Vårdhygien
 • bevaka litteratur och nyheter.

Vi har även rådgivning avseende:

 • vårdhygieniska frågeställningar i det patientnära arbetet
 • planering av om- och nybyggnation av vårdlokaler
 • strategiska beslut i vårdhygieniska frågor
 • val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering
 • hantering av tvätt, riskavfall och städning
 • upphandling av medicinska tjänster samt medicinteknisk utrustning och materiel.

Enheten Vårdhygien Skaraborg är placerad under verksamhetsområde 8 på Skaraborgs Sjukhus. Vår arbetsgrupp består av verksamhetschef, enhetschef, hygienläkare och fyra hygiensjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med den lokala smittskyddsenheten, och övriga tre vårdhygieniska enheter inom VGR (SÄS, NU-sjukvården och SU). Extensivt samarbete bedrivs också med övriga vårdhygienenheter nationellt samt med Folkhälsomyndigheten i Stockholm.


Kunskapsstöd vårdhygien

Här hittar du samlade kunskapsstöd för vårdhygien, som kan användas inom vård och omsorg i alla kommuner och regioner.

Publicerade kunskapsstöd Vårdhygien