Vårdhygien

Vårdhygien har en rådgivande funktion och ett arbetsområde som sträcker sig över Skaraborgs Sjukhus, kommunal vård och omsorg samt primärvården inom Västra Götalandsregionen.

Målet för vårdhygiens verksamhet är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Ett av uppdragen är att tillhandahålla vårdhygienisk kompetens för att tillsammans med personal inom sjukhus, kommunal hälso- och sjukvård och primärvård uppfylla det gemensamma målet om en god och patientsäker omvårdnad.

Mer om vårdhygien

Vårdhygien tel. 0500-43 20 84

 

Kontakta vårdhygien

Aktuellt från Vårdhygien

Senast uppdaterad: 2018-10-30 10:11