HLR-funktionen

Vi arbetar sjukhusövergripande med utbildning och uppföljning utefter HLR-rådets övergripande mål.

Kontaktuppgifter