Om Skaraborgs Sjukhus

Organisationsnummer: 232100-0131

Telefonnummer (växel): 0500-43 10 00

Fler kontaktuppgifter till Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal medicinska, kirurgiska och psykiatriska specialiteter. Sjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen, och har verksamhet i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Skaraborgs Sjukhus har totalt 654 vårdplatser och omkring 4 500 anställda. Upptagningsområdet är de femton kommuner i Västra Götalands län som tidigare ingick i Skaraborgs län. I området finns cirka 260 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs även forskning, utvecklingsarbete och utbildning.

Det här hände på SkaS 2017:

  • 436 860 besök gjordes inom öppenvården.
  • 35 460 vårdtillfällen i sluten vård (patienter som är inskrivna på vårdavdelning).
  • 15 800 operationer gjordes.
  • 2 698 barn föddes.

Årsredovisning 2017

Året som gick i korthet 2017

Senast uppdaterad: 2019-01-18 07:57