Akademiska vårdutbildningar

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att högskolor och universitet förlägger en viss del av utbildningen i vårdverk­samheten.

Skaraborgs Sjukhus har ett nära samarbete med Högskolan i Skövde och en stor del av den kliniska utbildningen är förlagd till SkaS Skövde. I mån av plats erbjuder vi också övriga lärosäten VFU.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska ut­bildningar regleras i ett avtal mellan Västra Götalands­regionen (VGR), Högskolan i Skövde, Göteborgs Universi­tet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialist­sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Om du studerar vid ett lärosäte som inte omfattas av vårt avtal inom VGR, be din VFU-samordnare skicka en förfrågan till SkaS studierektor Anne Gustafsson anne.a.gustafsson@vgregion.se

VFU Högskolan i Skövde

Vaccinationer och MRSA

Kontaktuppgifter

Mer information till dig som är student

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43