Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) arbetar bland annat med att stödja vårdverksamheternas patientnära kliniska forskning och utveckling.

Alla personalgrupper som är nyfikna på att forska får här stöd och hjälp på olika sätt. FoU-verksamheten är en personalsatsning som ger kompetensutveckling.

FoU-verksamhetens arbetsområden är bland annat att:

 • Stödja och stimulera forskning och utveckling inom SkaS.
 • Ge vetenskapligt stöd i metodfrågor.
 • Utveckla forskarutbildningen inom SkaS.
 • Vara ett beredande organ för FoU-frågor.
 • Medverka till utveckling av samarbete med:
  • universitet
  • högskolor
  • Skaraborgsinstitutet
  • primärvårdens FoU-enhet
  • regional FoU-funktion
  • övriga institutioner inom berörda utvecklingsområden.

Vid enheten arbetar en professor (medicin), två docenter (vårdvetenskap, kirurgi), två forskningsledare (vårdvetenskap), fyra forskningssjuksköterskor, en forskningsbiomedicinsk analytiker, en statistiker, en verksamhetsanalytiker, en forskningskoordinator och en klinisk forskningskoordinator.

Kontaktuppgifter

Postadress:
FoU-centrum
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde

E-post: foucentrum.skas@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-18 07:57