Vårdsamverkan

Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, Folktandvården, Habilitering och Hälsa samt Kommunalförbundet Skaraborg.

Gruppens syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Besök Vårdsamverkan Skaraborgs webbplats


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32