Nationell dataverkstad

Om Dataverkstad

Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

Ett nyckelord för att kunna uppnå detta är samverkan. Samverkan både inom den offentliga sektorn och med andra viktiga samhällsaktörer såsom näringsliv, akademi, press och media samt olika typer av intresseorganisationer och projekt, som har behov av att använda öppna och delade data från regioner och kommuner i Sverige.

Mer om Dataverkstad, åtaganden och organisation

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53